Monday, 8 February 2021

Microsoft AutoUpdater voor Office op Mac blijft getob.

Wie is er geen gebruiker van Microsoft Office? We kunnen er bijna niet omheen. Als we het niet zelf gebruiken, dan verlangt onze werkgever het wel en met het thuiswerken wil je dan dat je de meest actuele versie beschikbaar hebt. Voor de Mac-gebruikers is Office versie 16.45 op het moment waarop ik dit schrijf de laatst beschikbare. 

Om bij de tijd te blijven hebben de Officeprogramma's onder het helpmenu een optie 'check for updates' en als je die aanroept, start er een helper tooltje: de Microsoft AutoUpdate, ofwel MAU 2.0, die op dit moment toe is aan versie 4.31. In het dock verschijnt een icoon met een indicatie van het aantal mogelijke updates.

Mooi, behalve als het hier ophoudt, zoals in mijn geval. Met geen mogelijkheid verdere actie te ontlokken en geen enkel venster beschikbaar waarin je kunt selecteren wat je zou kunnen updaten. Zoeken op dit euvel geeft meerdere draadjes van lotgenoten met hetzelfde of vergelijkbaar probleem. De helpertool weggooien en de nieuwste versie installeren hielp in mijn geval niet. Voor de puzzelaars: je vindt de tool:

 • ˜ /Library/Application Support/Microsoft/MAU2.0 en als je verwijdert, controleer dan of
 • ˜/Library/PrivelegedHelperTools/com.microsoft.autoupdate.helper ook weg is.
Kortom, workaround gezocht. Die is er gelukkig. Vergeet de AutoUpdater en navigeer naar https://docs.microsoft.com/en-us/officeupdates/update-history-office-for-mac. Daar kun je per applicatie (Word, Excel, Outlook, Powerpoint, Onenote) de nieuwste update package downloaden. Als je die draait dan ben je weer bij!Sunday, 19 April 2020

Transfer settings Hue Bridge V1 to V2 - How to

Vanaf 30 april 2020 stopt Signify (voorheen Philips Lighting) met het uitbrengen van software updates voor de Hue Bridge versie 1 en verliest deze Bridge zijn compatibiliteit met on-line services. 5 jaar na introductie is dit product blijkbaar stokoud ...

Vooruit maar; Bridge versie 2 belooft meer moois en de vraag is dus hoe de nieuwe versie de oude kan vervangen met behoud van alle instellingen.
Wie de doos van V2 opent treft daar: de bridge, een voeding en een ethernetkabeltje. En twee op 7x7 cm gevouwen papiertjes. Het ene exemplaar kan direct terzijde; het vermeldt de EU conformiteit van het product in 28 talen. Het andere foldertje lijkt op de gebruiker gericht. Hier treffen we eveneens in 28 talen de volgende instructies aan:
 • Welkom in de wereld van Hue
 • Steek de stekkers van de lampen in de stopcontacten en doe ze aan
 • Download de Hue App en volg de instructies op.
Daar moeten we het mee doen. 28 Keer het symbool van een lampje, het woord APP en een bridge met WiFi-aanduiding werkt op de lachspieren en vraagt bij elkaar meer ruimte dan de ‘instructietekst’. En, oh ja, op de voorkant staat een link op naar www.meethue.com/getstarted. Die brengt je naar een flashy website die gericht is op nieuwkomers en vooral ingegeven lijkt te zijn door marketing en feelgood. Geen clou over hoe de transitie in te zetten.
Toch is er nog, in kleine lettertjes op het papiertje lezen: “Meer informatie over de installatie van jouw nieuwe Hue bridge in een bestaande Hue configuratie vind je op www.meethue.com/connect-my-bridge. Dat lijkt de weg naar de werkwijze waarnaar we zoeken. We kijken: het blijkt een soort FAQ pagina met enkele tientallen, nogal basic, vragen en antwoorden, maar niet de informatie die op het foldertje wordt aangekondigd.
Hoe nu verder? Google helpt. Op iCulture staat een stappenplan met de belangrijke mededeling, nl. dat de oude bridge op je netwerk aangesloten moet blijven en de nieuwe ook. Gebruik even een ethernetswitch als je onvoldoende vrije poorten hebt, of verwijder tijdelijk een component die niet vitaal is.
De volgende poging:
 • Downloaden en starten Hue App die Bridge V2 ondersteunt;
 • Open deze en laat zoeken naar de Bridge. In mijn geval moest ik een keer of 5 de knop op de bridge indrukken om de pairing met de app voor elkaar te brengen. Enfin, gelukt. Maar hoe nu de oude configuratie te benaderen?
 • Dan maar eens de app (automatisch) de aanwezige lampen laten zoeken. Helaas, geen enkele lamp gevonden.
 • Misschien lampen zoeken op serienummer. Jammer, maar helaas, ook niets.
Dead-endsituatie. Op @tweethue is webcare voor Hue te vinden. Navraag aldaar levert het volgende, werkende, stappenplan:
 • Sluit Bridge V1 en V2 beide aan op je netwerk (dat klopte dus bij iCulture)
 • Open de oude app, die V1 ondersteunt
 • Ga naar <settings>
 • Ga dan naar <Hue Bridges>
 • Je ziet dan de naam van je oude bridge; druk op het blauwe ‘i’-tje aan de rechterzijde achter je bridgenaam;
 • Kies uit het menu dat verschijnt: <Transfer settings> en kies die optie.
 • Volg daarna de on-screen instructies:

Na deze actie blijken inderdaad de bestaande instellingen en lampen in de V2 te zijn opgenomen en zijn ze bedienbaar. De oude V1 kan nu uit het netwerk verwijderd worden. Het proces werkt goed, maar Signify/Philips schiet volstrekt tekort door bovenstaande werkwijze niet op te nemen in de handleiding, op de faq-pagina, noch anderszins vindbaar te maken. Tweethue heeft beloofd de bevindingen door te geven ...

Sunday, 9 June 2019

Elton John puts on fabulous #Farewell Yellow Brick Road show at Ziggo Dome Amsterdam

Rocket man Elton John performed, virtually without a pause, for over two and a half hours at Ziggo Dome in Amsterdam on June 8. His show rocks, using much of his earlier work.

Rocketman EltonJohnIn between the songs Elton finds time for a political statement about ‘the fucked up world we live in’. People growing further apart instead of loving each other. He denounces the Brexit and questions the motives of those in power. Those in power should not!
Thursday, 7 March 2019

Opleidingsritten Uithoflijn opgestart

Het begin van een vertrouwd beeld: de tram op de Heidelberglaan. De Provincie Utrecht is gestart met een reeks opleidingsritten om de trambestuurders op het tracé rijbevoegd te maken.


Friday, 1 March 2019

Kijk uit, lijn 22 komt!


CAF Urbos 100
Nog net in februari is het zover. De Uithoflijn heeft de zegen van de Inspectie Leefomgeving Transport zodat de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht vergunning kon afgeven om tramritten in de openbare ruimte te mogen rijden. Gewoon, als verkeersdeelnemer en zonder afgezette kruispunten en begeleidende verkeersregelaars. Een stap van bouwen naar rijden. Op 28 februari alle reden om bij dit vreugdevolle moment stil te staan en gezamenlijk met alle betrokkenen ook in het Utrecht Science Park de blik vooruit te richten. 

Start proefbedrijf Uithoflijn op Heidelberglaan 11
Lijn 22 gaat 95% zeker in december 2019 reizigers vervoeren bevestigde gedeputeerde Dennis Straat. Heel voorzichtig wist hij te melden dat als alle proeven direct goed gaan, misschien zelfs bij de start van het Academisch jaar 2019 - 2020 in september al tramvervoer kan starten.
In ieder geval gaat iedereen vanaf 28 februari wennen aan de tram in het straatbeeld. De lampen bij de oversteekpunten betekenen dan ècht iets!

1e proefritmoment halte Padualaan
Gedeputeerde Dennis Straat, wethouder Lot van Hooijdonk en U-OV directeur Gerrit Spijksma ontvangen het symbolische groene licht voor rijden in de openbare ruimte op halte Padualaan.
Monday, 22 October 2018

Slim melden in Utrecht, praktische App voor openbare ruimte

Als je een schade of storing ziet in de openbare ruimte, maar je vindt aanmelden ervan te omslachtig? De gemeente Utrecht heeft daarvoor nu een oplossing aangedragen. Met de App Slim melden in Utrecht is het een fluitje van een cent en kun je bovendien checken of anderen de melding ook al hebben gedaan. Een win-win: de gemeente stroomlijnt het meldproces en de burger kan z’n klacht of vraag snel en simpel kwijt.


App Slim melden
De app wekt heel intuïtief en heeft de kaart van OpenStreetMap aan boord waardoor actualiteit geborgd is. In de instellingen kun je aanvinken welke inrichtingselementen je wilt kunnen zien.

Menu App Slim melden
Voor een melding selecteer je een adres om de juiste kaartuitsnede in beeld te krijgen. Om het straatmeubilair en de meldingen te kunnen zien moet je voldoende inzoomen. De app toont dat ook, onderin het scherm met een geel blokje. 

Schermtip Slim melden
Het voorbeeld hieronder toont het bekende knelpunt op de hoek van de Universiteitsweg en de Leuvenlaan.

Zoekvenster Slim MeldenVoorbeeldscherm Slim Melden
Als je de in rood weergegeven melding aanklikt wordt deze geel en opent er een pop-up met de meldingsgegevens. Zo kun je lezen en er ook nog aan toevoegen. Om je punt te verduidelijken kunnen er foto’s worden geüpload, zoals de melder hier deed.

Voorbeeldmelding Slim melden
Een nieuwe melding maken, bijvoorbeeld van een uitgevallen lichtmast? Selecteer de mast op de kaart. Je krijgt ter controle zelfs het nummer ervan zoals dat er met een sticker op is aangebracht in beeld. Voor de kenners: onderstaand voorbeeld geeft mast 610, de 600-serie zijn lichtmasten van de Universiteit Utrecht. Ook deze zijn ondergebracht in het gemeentelijk beheersysteem, dus ook storingen of schade aan UU-masten kunnen met deze app aangemeld worden.

Voorbeeld lichtmastmelding Slim melden
In het meldformulier dat via het blauwe vak geselecteerd kan worden kun je de melding specificeren en evt een foto bijvoegen.

Meldformulier in app Slim melden
Soms is een pull-downmenu opgenomen om de melding makkelijker te kunnen categoriseren, als de aard van de melding meer divers kan zijn is een vrij tekstvak beschikbaar.

Pull-downmenu Slim Melden


Vrij veld Slim Melden
De gemeente Utrecht streeft naar een afhandelingstermijn van 3 weken.

Hulpscherm Slim meldenSaturday, 30 June 2018

Gaat De Uithof als historische naam verloren?

De Uithof is al meer dan 55 jaar de naam van het gebied van ruim 300 ha. aan de oostkant van Utrecht. De Uithof is voor het overgrote deel eigendom van de Universiteit Utrecht. De naamgeving van het gebied is ontleend aan de vroeg 17e eeuwse boerderij De Uithof, gelegen aan de huidige Toulouselaan. Het generieke woord uithof (uithoven) refereert aan de pachtboerderijen die behoren tot de invloedssfeer van een klooster, in dit geval van de voormalige St. Laurensabdij (nu: Landgoed Oostbroek). Zie http://www.ruutvanrossen.nl/campus/uithoven.html voor meer details.

De Uithof is samen met Rijnsweerd voortgekomen uit de voormalige Johannapolder. Ten tijde van de vorming van De Uithof bevonden de gronden zich in de gemeenten Utrecht, De Bilt, Zeist en een klein stukje Bunnik. Pas na ruim 15 jaar vond een gemeentelijke herindeling plaats en kwam vrijwel de gehele Uithof binnen de gemeente Utrecht.

In het licht van deze wordingsgeschiedenis is het logisch dat er een aparte bebouwde kom bestond voor De Uithof, gespeld met 2 hoofdletters naar analogie van regionaal bekende kernen als De Bilt en De Meern. Hieronder een van de oudere weergaven toen dergelijke borden werden gemoffeld en nog niet voorzien van retroflecterende folies.

Kombord De Uithof
Onderstaand de moderne versie:De naam De Uithof is niet alleen in Utrecht bekend, het natuurgebied en de schaatsbaan in Den Haag is getooid met dezelfde naam, in Den Haag werd in  2018 gevierd dat 50 jaar geleden is gestart met de aanleg van het natuurgebied en de schaatsbaan dateert van 1970. De Haagse Uithof is dus van jonger datum dan de Utrechtse.

Het zelfstandige karakter van De Uithof werd niet alleen gerepresenteerd door de komborden aan de toegangswegen, maar het wordt ook weerspiegeld in de wijze waarop routeverwijzing op de bebording van het rijkswegennet is vormgegeven. De oorspronkelijke weergave is op een deel van de bebording nog aanwezig. (De komborden De Uithof zijn overigens bij herhaling ten prooi gevallen aan verzamelaars waardoor het gebied door slordigheid tussentijds ook getooid is geweest met incorrecte aanduidingen 'Uithof' en ook 'de Uithof'.)De aanduiding op de rijkswegen is oorspronkelijk een weergave in witte letters op een blauw veld zoals gebruikelijk voor zelfstandige plaatsnamen zoals op de afbeelding hierboven. De expansie van de gemeente Utrecht met de inlijving van gebieden ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal en de vorming van Leidsche Rijn is aangegrepen voor een stadsbrede herziening van de gehele bebouwde kom. Net als Vleuten heeft toen ook De Uithof de eigen komstatus verloren. Er is voor deze komwijziging geen consulterend overleg gevoerd met de grondeigenaar.De oplettende automobilist ziet tegenwoordig De Uithof op de borden terug als Utrechtse wijknaam, ingesprongen en voorzien van een liggend streepje.

Inmiddels is een lobby op gang gekomen om de historische naam die als zelfstandige kern begon en inmiddels stadswijk is geworden geheel uit te bannen. Vanuit de wens om de functionele samenwerking waarvan branding onder de naam Utrecht Science Park plaatsvindt ook een geografische betekenis te geven lopen er initiatieven om de merknaam als gebiedsnaam te vestigen. De gemeenteraad Utrecht is schriftelijk geïnformeerd over het voornemen van het College van B&W om een dergelijke wijziging van de wijknaam te onderzoeken: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=a4bc84d8-1e78-45e9-96bf-038b37b5d58d

De PVV-fractie in de gemeenteraad heeft eind mei j.l. een wat halfslachtig compromisvoorstel gedaan om over te gaan tot de naam Uithof Science Park, immers ook af te korten tot het inmiddels gangbare USP. Het College van B&W heeft deze suggestie niet overgenomen met als voornaamste argument dat zo'n wijknaam internationale uitstraling ontbeert. https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=8ec86aaf-0570-4bec-a7b3-a03e865a3ba1

Zowel AD/UN als DUB onderzochten door middel van polls en interviews hoe er op straat geoordeeld wordt over de beoogde naamswijziging. De resultaten van de poll zijn bij AD/UN inmiddels niet meer on-line raadpleegbaar, maar gaven een fifty-fifty beeld te zien. De straatinterviews van DUB met de meningen van studenten zijn op Youtube te zien:Uitvoering van het besluit tot naamswijziging zou enerzijds bijdragen aan een potentieel bredere verspreiding van het merk Utrecht Science Park, maar er anderzijds toe leiden dat dan zowel voor het gebied, al dan niet gecombineerd met Utrecht Science Park Bilthoven, het samenwerkingsconcept van kennisinstellingen, bedrijven en overheden alsook voor de Stichting Utrecht Sciencepark dezelfde term gebruikt gaat worden wat in voorkomende gevallen waarschijnlijk tot verwarring zal leiden. Waar bijvoorbeeld nu de Universiteit Utrecht eigenaar van de gronden van De Uithof is, zal straks de universiteit eigenaar van de gronden van het Utrecht Science Park zijn. Dat snap je als je het doorhebt.

Hoe het ook zij, 'De Uithof' zal in het spraakgebruik van de Utrechters ongetwijfeld niet snel verdwijnen, zelfs niet door m.i. onnodige pogingen om de historische naam in diskrediet te brengen zoals in sommige uitingen aan de orde is.
Thursday, 10 May 2018

Met 3-0 verloren van de buxusmot

Ik had gehoopt dat na het voorjaar groen de dominante kleur zou blijven in onze drie buxusbollen. Maar helaas, de buxusmot wint. Planten helemaal ter ziele, dus de snoeischaar erin. Nu de boel nog apart verpakt naar de afvalscheiding en op zoek naar vervangend groen.