Saturday, 16 March 2013

De Uithoflijn werkt door ...

Voordat de trambaan in De Uithof kan worden aangelegd is het nodig om het hoofdriool van het gebied een stuk om te leggen. Dat (vuilwater) persriool zorgt voor de afvoer van alle rioolaansluitingen van de gebouwen in het gebied: ziekenhuizen, universiteit, hogeschool enz. Het stuk riool dat verplaatst moet worden ligt onder de busbaan van lijn 12 en onder één van de doorgaande wegen. Typisch werkzaamheden voor een rustig weekend zou je zeggen. Maar helaas: tussen 15 en 18 maart 2013 zijn deze werkzaamheden gepland, gelijk met een universitaire open dag voor Bachelorstudies. Er worden op zaterdag 16 maart 10.000 gasten verwacht, er is extra bebording in het gebied, de verkeerslichten op de Universiteitsweg gaan uit, er zijn verkeersregelaars en er is extra inzet van bussen. Jawel, lijn 12. Gaat dat dan goed? Dankzij goede coördinatie met de projectorganisatie Uithoflijn, is er een tijdelijke dam waar de bussen overheen kunnen rijden, staan er tankwagens stand-by om voor afvoer van rioolwater te zorgen en functioneert alles naar wens. Een fotoverslag.