Saturday, 12 March 2016

Einde parkeertijdperk Heidelberglaan De Uithof op komst.

Op 11 maart 2016 passeerde de erfpachtakte bij de notaris waarbij het zogeheten kavel 9b, het terrein op de oostelijke punt van de kashbazone in De Uithof, gelegen tussen Heidelberglaan, Bolognalaan en Cambridgelaan, door de Universiteit Utrecht in erfpacht werd gegeven aan de Hogeschool Utrecht. Op deze locatie zal nieuwbouw verrijzen zodat de Hogeschool alle Utrechtse locaties concentreert in Utrecht Science Park De Uithof. Kavel 9b is als kopkavel het sluitstuk van de bebouwing ten zuiden van de boulevard Padualaan - Heidelberglaan. De combinatie Besix - Strukton gaat met het bureau Schmidt Hammer Lassen als architect onder de naam Spark een 8-bouwlagen tellend gebouw neerzetten.

Artist impression nieuwbouw Hogeschool Utrecht

Met de bebouwing, waarmee medio 2016 gestart gaat worden, komt tevens een einde aan 50 jaar autoparkeren aan de Heidelberglaan. Bij de start van De Uithofontwikkeling werd op deze plaats een rechthoekig parkeerterrein met een capaciteit voor meer dan 500 auto's aangelegd met daarop enkele tientallen platanen. Dit terrein omvat het gebied waar nu de Cambridgelaan en de begrenzing van de Johanna te vinden zijn.

P-Heidelberlaan rond 1970

Met de aanleg van het oostelijk deel van de Cambridgelaan in de jaren '90 van de vorige eeuw is het zuidelijke gedeelte van het parkeerterrein verdwenen en werd tijdelijk uitbreiding aangelegd op de locatie van de huidige Bisschoppen. Op bovenstaande afbeelding is dat de schuine strook ten oosten van de Bisschopssteeg. Na realisatie van de Bisschoppen werden deze plaatsen ontmanteld (inmiddels was parkeergarage Cambridgelaan beschikbaar) en bleven nog ca. 225 parkeerplaatsen over onder 20 platanen.

Daags na de overdracht, op 12 maart 2016, volgde het kappen van de nog aanwezige bomen en kan er nog een maand of twee geparkeerd worden tussen de overgebleven stobben. Daarna wordt het terrein bouwrijp gemaakt en is de parkeerruimte hier geheel verdwenen. Een stap op weg naar een autoluwe Uithof met parkeren aan de rand: P+R De Uithof.

Een laatste beeld P-Heidelberglaan met bomen
Bomenkap P-Heidelberglaan