Tuesday, 14 December 2010

P+R De Uithof een stap dichterbij

Op dinsdagmiddag werd in het Bestuursgebouw van de universiteit de realisatie-overeenkomst voor P+R De Uithof ondertekend. De weg hiervoor was vrij nadat de gemeenteraad van Utrecht in grote meerderheid had besloten om in te stemmen met vrijgave van een (deel)budget van 4,2 miljone €, bedoeld om de beoogde vertramming mogelijk te maken.

De ondertekenaars: Hans Amman (CvB UU), Frits Lintmeijer (wethouder GU), Jan Kimpen (UMC Utrecht) en Jan Bogerd (HU).


Sunday, 5 December 2010

Winter in De uithof

De sneeuw slaat vroeg toe deze winter. Ziet er direct tamelijk bar uit ...

Thursday, 25 November 2010

Rapport Natuurorganisaties pleit voor verbetering tunnel A-27

Bron:  NMU
De Uithof bijvoorbeeld krijgt een meer stedelijk karakter en transformeert tot een echte campus. Een sterkere verbinding van De Uithof met de stad is daarom nodig. De tunnels die de stad en De Uithof verbinden staan nu bekend als iconen van onveiligheid, ondanks het vele gebruik (45.000 passanten per dag).
In het advies van de natuur en milieu-organisaties wordt het plan neergelegd de zuidtunnel om te toveren tot een trekpleister, door functies als een winkel of restaurant toe te voegen aan de tunnel. Hiermee kan tegelijkertijd de recreatieve verbinding naar Amelisweerd via de Kromme Rijn worden opgeknapt. Het bestaande zwembad en de kanoverhuur krijgen een plek binnen deze visie.

Saturday, 6 November 2010

Ambitieuze campusplannen Erasmus op Woudestein

De Erasmus Universiteit maakt serieuze zaak van de campusontwikkeling. Met een open oog wordt bezien hoe een duurzame en toekomstvaste ontwikkeling haalbaar zijn. Het masterplan van Studio Sputnik en Juurlink + Geluk ziet er veelbelovend uit! http://www.architectenweb.nl/aweb/redactie/redactie_detail.asp?iNID=24609

De Uithof in verkeersinfarct bij congestie A-28

Een beetje regen in de middagspits, werkzaamheden op de A-28 en een klein ongeluk is genoeg voor een Uithoffile.

Monday, 27 September 2010

Onverstandige kraakactie in De Uithof

Oude diergeneeskundekliniek gekraakt. Niet verstandig, gelet op de aanwezige asbest en mogelijke andere gezondheidsrisico's. Video ANP.

Sunday, 19 September 2010

Spektakel op het Domplein

Ter gelegenheid van de klokgieting van de 'Anna Maria' speelt het USKO op 18 september Ouverture 1812 van Tchaikovsky. Arie Abbenes speelt mee op de reizende beiaard en er klinken 16 kanonschoten in het stuk. De drukgolven waren goed voelbaar ...

Sunday, 1 August 2010

De tram naar De Uithof in computeranimatie

Goed om te zien dat de gemeente Utrecht en Movares een animatie maakten van de tramrit van Utrecht CS naar De Uithof. Nu het laatste stukje naar de P+R er nog aan, dan is het helemaal af!
Monday, 7 June 2010

Aangenaam verrast

Tussen alle verkiezingsplatitudes door ineens een boodschap met inhoud!

Monday, 3 May 2010

Kritiek op Utrechts collegeprogram uit eigen gelederen

Op http://mediaplayer.rtvutrecht.nl/stream/f23c2205.wmv geven oud-wethouders Herman Kernkamp (D'66) en Hugo van der Steenhoven (GL) blijk van aarzeling over de voornemens van het college van B&W van Utrecht om in te zetten op de tram naar De Uithof. Kernkamp houd het op de bus, maar gaat voorbij aan de beperkte vervoersprestatie daarvan. Hugo van der Steenhoven ziet Utrecht de tram financieel niet rond krijgen. Come on guys, think positive!

Friday, 30 April 2010

Artikel Trajectum, keurig stuk

De explosieve groei van De Uithof baart Ruut van Rossen grote zorgen. Hij is hoofd zakelijk vastgoed- en beheer bij de afdeling van Universiteit Utrecht die De Uithof beheert. Zijn kamer in het Bestuursgebouw ligt bezaaid met torenhoge stapels rapporten, nota’s, tekeningen en ordners over het universiteitscentrum. ...

Tuesday, 6 April 2010

Thursday, 25 March 2010

Duurzaam

Laatste exemplaar geplant in de vervanging van de noordelijke boomrand van De Uithof. Populieren vervangen door beuken. Zouden ze de 80 jaar halen of worden ze ingehaald door het verkeersgeweld van de Ring Utrecht? We zullen zien ...

Wednesday, 10 March 2010

Poll Utrecht

De lezers van DeStadUtrecht.nl zien de vorming van het nieuwe college van Utrecht tot nu toe zo:

Tuesday, 9 March 2010

Casa Confetti seen by photographer Ton C. Kroon

Onder een stolp

Het Bestuur Regio Utrecht meldt in haar blad BRU Actueel van 5 maart dat zij het plan waarmee Movares de Gouden Impuls won: een glazen overkapping van de A-27, nader gaat onderzoeken. Afvang van schadelijke emissies om de weg te verduurzamen.

afbeelding: Movares

Thursday, 4 March 2010

Themalunch VenM op 13 hoog bij de SVB

Geslaagd initiatief van VenM om themalunches over bereikbaarheid te organiseren. De eerste over het bevorderen van het fietsaandeel in het woon- werkverkeer. Inspirerend qua inhoud en entourage.


Thursday, 18 February 2010

Twee collegevoorzitters zien dat het goed is ....

Geri Bonhof (HU) en Yvonne van Rooy (UU) constateren op dinsdagavond 16 februari 2010 tevreden dat de Commissie Stad en Ruimte van de gemeente Utrecht het Bestemmingsplan De Uithof raadsbreed omarmt.

Wednesday, 17 February 2010

Stills City Promotion

Ze verschijnen in de stad, de elementen uit de video city promotion:

Monday, 15 February 2010

Lees over de vernieuwbouw Bouwkunde in schooldomein.

Alexandra den Heijer als onvermoeibare ambassadeur voor het vernieuwbouwconcept van Bouwkunde na de brand!

Wednesday, 3 February 2010

City Promotie Utrecht


Kyteman maakte de muziek bij deze promo.

Campusmap in iTU

TUDelft eerste Nederlandse Universiteit met eigen iPhone App

Mooi initiatief van de TUDelft om een eigen app uit te brengen. Biedt ruimte voor verdere ontwikkeling, maar omvat nu al de artikelen van Delta, mogelijkheid om aanwezigheid van publicaties in de bibliotheek te checken. Interactieve campusmap ...