Monday, 3 May 2010

Kritiek op Utrechts collegeprogram uit eigen gelederen

Op http://mediaplayer.rtvutrecht.nl/stream/f23c2205.wmv geven oud-wethouders Herman Kernkamp (D'66) en Hugo van der Steenhoven (GL) blijk van aarzeling over de voornemens van het college van B&W van Utrecht om in te zetten op de tram naar De Uithof. Kernkamp houd het op de bus, maar gaat voorbij aan de beperkte vervoersprestatie daarvan. Hugo van der Steenhoven ziet Utrecht de tram financieel niet rond krijgen. Come on guys, think positive!