Thursday, 18 February 2010

Twee collegevoorzitters zien dat het goed is ....

Geri Bonhof (HU) en Yvonne van Rooy (UU) constateren op dinsdagavond 16 februari 2010 tevreden dat de Commissie Stad en Ruimte van de gemeente Utrecht het Bestemmingsplan De Uithof raadsbreed omarmt.

Wednesday, 17 February 2010

Stills City Promotion

Ze verschijnen in de stad, de elementen uit de video city promotion:

Monday, 15 February 2010

Lees over de vernieuwbouw Bouwkunde in schooldomein.

Alexandra den Heijer als onvermoeibare ambassadeur voor het vernieuwbouwconcept van Bouwkunde na de brand!

Wednesday, 3 February 2010

City Promotie Utrecht


Kyteman maakte de muziek bij deze promo.

Campusmap in iTU

TUDelft eerste Nederlandse Universiteit met eigen iPhone App

Mooi initiatief van de TUDelft om een eigen app uit te brengen. Biedt ruimte voor verdere ontwikkeling, maar omvat nu al de artikelen van Delta, mogelijkheid om aanwezigheid van publicaties in de bibliotheek te checken. Interactieve campusmap ...