Sunday, 27 November 2011

Aanduiding Utrecht Science Park op niveau

Logo's, borden en nog eens borden. Er is niet veel voor nodig om de concurrentieslag om de herkenbaarheid en vindbaarheid van bedrijven en organisaties te laten ontaarden in ongebreidelde verrommeling van de openbare ruimte. Alom waar te nemen. Strijdende ego's op het maaiveld. Concurrentie met straatnaambordjes, bewegwijzering en verkeersborden. Niet doen! Om te laten zien dat het ook anders kan heeft de projectorganisatie USP de handschoen opgepakt en liet Kim van Zwieten van ONBarchitecten een visualisatie maken van een manier om Utrecht Science Park, locatie De Uithof op de kaart te zetten. Stijlvol? Geslaagd? Oordeel zelf.