Tuesday, 14 December 2010

P+R De Uithof een stap dichterbij

Op dinsdagmiddag werd in het Bestuursgebouw van de universiteit de realisatie-overeenkomst voor P+R De Uithof ondertekend. De weg hiervoor was vrij nadat de gemeenteraad van Utrecht in grote meerderheid had besloten om in te stemmen met vrijgave van een (deel)budget van 4,2 miljone €, bedoeld om de beoogde vertramming mogelijk te maken.

De ondertekenaars: Hans Amman (CvB UU), Frits Lintmeijer (wethouder GU), Jan Kimpen (UMC Utrecht) en Jan Bogerd (HU).


Sunday, 5 December 2010

Winter in De uithof

De sneeuw slaat vroeg toe deze winter. Ziet er direct tamelijk bar uit ...