Sunday, 18 December 2016

IABR-atelier Utrecht, interessante gedachten over de gezonde stad.

De veelgebezigde term healthy urban living leek op weg om een enigszins hol containerbegrip te worden. @IABR en @GemeenteUtrecht gaven opdracht voor onderstaand filmpje om de gedachten over en de reikwijdte van dit onderwerp nader uit te diepen. Food for thought!


From Cure to Care: Transitions in Utrecht healthy city.