Tuesday, 28 April 2015

Cookies en de telecomwet

Je komt ze tegen op de meeste websites, de pop-ups die je akkoord moeten laten gaan met het gebruik van cookies. Meestal zijn het ware nag-screens, maar het kan ook anders zoals bij de Speld:

 

 

Saturday, 25 April 2015

Bronstijd op 50 cm afstand

In De Uithof, in het weiland naast het Wilhelminakinderziekenhuis en een stukje ten zuiden van de A-28, gaat in de komende jaren het Prinses Máxima Centrum gebouwd worden. Omdat het gebied hoge archeologische verwachtingen kent wordt er voorafgaand aan de bouwactiviteiten archeologisch onderzoek verricht door de gemeente Utrecht. Eerst is een zgn. sleuvenonderzoek gedaan en op basis van de bevindingen wordt er in april en mei gedetailleerder onderzocht hoe onze voorouders dit gebied gebruikten. Het geeft een fascinerend beeld. Op een diepte van niet meer dan een centimeter of 50 geven donkere verkleuringen in het eolische stuifzand de locaties van paalkoppen weer van bouwwerken die hier enkele duizenden jaren geleden stonden. Inmiddels is de contour gevonden van een huis uit de middenbronstijd, een unicum voor het midden van het land. In aanvulling op de bebouwingssporen is een klein aantal vondsten gedaan: potscherven die op ca. 1.300 BC gedateerd worden.

De vondsten plaatsen De Uithof, die een universitaire historie van iets meer dan 50 jaar kent, in een interessant historisch perspectief.