Sunday, 19 May 2013

Warme woorden bij zonnige opening buslus De Uithof op 15 mei

Arjen Gerritsen, verantwoordelijk BRU-bestuurder voor de exploitatie van het openbaar vervoer in de regio trad samen met de Utrechtse verkeerswethouder Frits Lintmeijer aan in De Uithof voor de formele opening van een stuk busbaan ten oosten van het WKZ dat tramvoorbereid is, de tunnel onder de Universiteitsweg waar vanaf oktober bussen naar P+R De Uithof gaan rijden en later ook de tram en het voorwaardige busplein/keerlus voor regionale en stadbussen. Stralend weer gaf de bijeenkomst een extra feestelijk tintje. In z'n uitgebreide speech sprak Gerritsen zich waarderend uit over het vermogen van betrokkenen om in gezamenlijheid tot een voortvarende aanpak te komen. Dat gold natuurlijk zowel voor de projectorganisaties  Uithoflijn en P+R De Uithof waarbij de eerste vooruitlopend op een definitief ontwerp voor de tramlijn al zoveel mogelijk vooruit werkte als voor de tweede die als uitvoerende opdrachtgever alle noodzakelijke inpassing waar mogelijk al realiseerde. Het gold ook de organisaties Gemeente en BRU èn Uithofpartijen die zich gezamenlijk inzetten voor de bereikbaarheid van Utrecht Science Park De Uithof.
Arjen Gerritsen, hier sprekend vanaf de nieuwe bushalte naast de busbaan, constateerde met tevredenheid dat ondanks het verschil in politieke binding en ondanks het verschil in gebruikelijke reiswijze Frits Lintmeijer en hij dikwijls in gezamenlijkheid optreden om 'iets voor de bus' te doen. Waarna beide heren met vergulde schaar in de hand de openingshandeling mochten verrichten om vervolgens als eersten per bus een rondje over de nieuwe keerlus te maken.

De bijeenkomst eindigde met een wandeling door de tramtunnel naar P+R De Uithof waar in een inmiddels glasdichte commerciële ruimte geborreld kon worden. Een select gezelschap begaf zich naar de bovenste verdieping van het P+R gebouw van waar de juist opgeleverde verkeerinfrastructuur goed te overzien is.
 

Tuesday, 7 May 2013

Openbaar vervoer weer een stuk vooruit in De Uithof

Op 15 mei wordt een vernieuwd stuk busbaan met keerlus officieel geopend ten oosten van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Van hier rijden vanaf het najaar de bussen door de tramtunnel naar P+R De Uithof. Om die tunnel voor de toekomstige Uithoflijn goed aangesloten te krijgen op de ov-baan moest vooruitlopend op de aanleg van de trambaan nu een stuk busbaan vernieuwd worden en is in één moeite het gebied van de keerlus heringericht. Het project P+R De Uithof heeft deze aanleg begeleid. De oude simpele keerlus is vervangen door een volwaardig busplein met voldoende opstelruimte voor de gewone en (dubbel)gelede bussen die even buiten de dienstregeling kunnen wachten. Na 15 mei wordt zo snel mogelijk de tijdelijke busbaan uit het weiland verwijderd zodat Diergeneeskunde hier weer vee kan laten lopen.