Thursday, 18 February 2010

Twee collegevoorzitters zien dat het goed is ....

Geri Bonhof (HU) en Yvonne van Rooy (UU) constateren op dinsdagavond 16 februari 2010 tevreden dat de Commissie Stad en Ruimte van de gemeente Utrecht het Bestemmingsplan De Uithof raadsbreed omarmt.

No comments:

Post a Comment