Thursday, 16 June 2016

@Uithoflijn in De Uithof gaat los.

Na een lange periode van voorbereiden en ontwerpen die voor de direct betrokkenen intensief is geweest krijgen ook de gebruikers van De Uithof in hun directe omgeving te maken met de aanleg van de trambaan. Een eerste anderhalve kilometer bouwhek schermt de zone af waarbinnen de tijdelijke busbaan zal worden aangelegd. Het doorgaande fietsverkeer is omgeleid.

Heidelberglaan
Padualaan

Gelijktijdig wordt de bronbemaling voorbereid. Waterafvoer gaat plaatsvinden zodat de gebiedsgebruikers geen hinder zullen ondervinden, via ingegraven leidingen en op te richten portalen.

 

Het demonteren van de plantvakken everde al direct een uitdaging op. Voordat de cortenstalen wanden verwijderd kunnen worden moeten ze gescheiden worden van hun betonnen funderingen. Een extra geluidsbelasting, maar met wat gepuzzel op tentamenvrije uren uitgevoerd.

 

No comments:

Post a Comment