Wednesday, 29 June 2011

Vrienden van de Uithoflijn bijeen


Nu het projectbesluit voor de Uithoflijn genomen is door het Algemeen Bestuur van BRU en op 28 juni ook de gemeenteraad van Utrecht dit besluit unaniem onderschreef, was het tijd voor een feestje. Waar anders dan in De Uithof, in Femke, op de eerste verdieping van het Hogeschoolgebouw van de FEM, met uitzicht op het tracé, kwamen vanmiddag vertegenwoordigers van Rijk, Provincie, BRU, Gemeente en Uithofpartners bijeen om hun gezamenlijk gevoel van trots te delen en het glas te heffen. Er waren opwekkende woorden van bestuurders Frits Lintmeijer en Arjan Gerritsen over de gezette stappen en een welgemeend woord van dank aan scheidend projectdirecteur Eelco van den Boogaard die instrumenteel is geweest voor het verkrijgen van zowel budget als projectbesluit. Gerritsen voelde het kritische pad goed aan toen hij in de blik vooruit per ongeluk over 'de rem' begon in plaats van 'de tram'. Yvonne van Rooy nam dan ook de gelegenheid te baat om namens de partijen in Utrecht Science Park - De Uithof te benadrukken dat een versnelling van het proces helemaal geen vervelende verrassing zou betekenen. De aanwezigen konden zich alvast met een bekende als tramreiziger laten vereeuwigen.- Posted using BlogPress from my iPad

No comments:

Post a Comment