Sunday, 22 May 2011

Uithoflijn 2018???

Uitlatingen van burgemeester Gerritsen van De Bilt, tevens OV.-portefeuillehouder van het Bestuur Regio Utrecht zorgen voor de nodige beroering. Waar de tram naar De Uithof aanvankelijk in 2014 zou rijden is dit al geruisloos opgeschoven naar 2015. AD/UN heeft inzicht gekregen in notities van het BRU waaruit zou blijken dat de aanschaf van materieel tot verdere vertraging zou leiden. PvdA Utrecht is de eerste die politieke vragen gaat stellen. Speculatie over vertraging komt op een ongelukkig moment voordat definitieve besluitvorming over de tramlijn helemaal rond is. Voor de reizigers tussen Utrecht CS en De Uithof zou dit uitstel helemaal dramatisch zijn: de bussen, met name lijn 12, zijn nu al zo overladen dat gevreesd moet worden dat de situatie uit de hand loopt met de groei die in De Uithof vóór 2018 een feit is.

- Posted using BlogPress from my iPad

No comments:

Post a Comment