Friday, 8 April 2011

P+R De Uithof, uitvoering start

Het heeft even geduurd, maar het papieren stadium is voorbij. Met de kap van de rij bomen langs de Universiteitsweg komt zicht op de plaats waar de aansluiting van P+R De Uithof op het wegennet gemaakt zal worden. 18 maanden te gaan ....- Posted using BlogPress from my iPad

No comments:

Post a Comment